E.e.a. strategisch pr-beleid voor architecten

E.e.a. staat voor Etten en architectuur en adviseert:

Integraal ondernemen voor architectenbureaus

Mijn naam is Jasper Etten. Ik adviseer architecten over ondernemerschap op het snijvlak van architectuurvisie, organisatie, communicatie, teambuilding en brand marking. Het is een integrale aanpak, vanuit de bedrijfsfilosofie en de identiteit van uw architectenbureau.

Een integraal ondernemingsplan loopt als een rode draad door uw hele bureau. Artistieke en zakelijke doelen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat doelen eerder worden bereikt. Met strategisch pr-beleid zal u met uw bureau sterker voor de dag komen. Uw bureau communiceert helderder en presenteert zich intern en extern overtuigender. Uw ideeën, ontwerpen en producten worden beter in beeld gebracht. Integraal ondernemen zal bijdragen aan de kwaliteit van uw werk.